Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan
PDF

Từ khóa

Insulin resistance
cirrhosis Kháng insulin
xơ gan

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, H. D., Nguyễn, T. B., & Trần, T. N. (2021). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (44), 89-93. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.12

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân xơ gan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả, cắt ngang ở 50 bệnh nhân xơ gan (nhóm bệnh) và 50 đối tượng khoẻ mạnh (nhóm chứng). Tất cả đối tượng nghiên cứu được ghi nhận triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng và tiến hành định lượng nồng độ glucose máu đói và insulin máu đói. Mức độ đề kháng insulin được đánh giá dựa vào chỉ số HOMA do Matthew đề xuất. Điểm cắt giới hạn của chỉ số HOMA - IR lớn hơn tứ phân vị cao nhất của nhóm chứng tính theo insulin là 1,21. Xử lý số liệu bằng chương trình chương trình SPSS 22.0. Kết quả: Triệu chứng lâm sàng ở bệnh nhân thường gặp là nghiện rượu, mệt mỏi, giảm khả năng  lao động, vàng da, vàng mắt, phù hai chân, cổ trướng và tuần hoàn bàng hệ. Các triệu chứng khác gặp với tỷ lệ ít hơn. Giá trị trung bình của các chỉ số prothrombin, albumin, hồng cầu, huyết sắc tố, tiểu cầu, glucose máu lúc đói giảm. Giá trị trung bình của các chỉ số bilirubin, men gan SGOT,SGPT, insulin máu lúc đói tăng. Tỷ lệ kháng insulin theo HOMA - IR của đối tượng nghiên cứu là 86,0% (p < 0,01). Kết luận: Kháng insulin là yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân xơ gan

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.44.12
PDF