Giá trị lâm sàng của Cystatin C huyết thanh trong dự đoán mức lọc cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

đái tháo đường
mức lọc cầu thận
Cystatin C diabetes
glomerular filtration rate
Cystatin C

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đặng, A. Đào, Trần, H. D., Trần, H. D., & Trần, T. N. (2021). Giá trị lâm sàng của Cystatin C huyết thanh trong dự đoán mức lọc cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 . Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (41), 79-87. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.12

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát nồng độ và giá trị lâm sàng của Cystatin C huyết thanh trong dự đoán mức lọc cầu thận ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm chứng gồm 115 đối tượng có glucose máu và mức lọc cầu thận bình thường; 137 bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Không có tình trạng ảnh hưởng đến nồng độ Cystatin C huyết thanh ở cả 2 nhóm (rối loạn chức năng tuyến giáp, điều trị corticoid). Chẩn đoán ĐTĐ theo ADA 2015, giảm GFR theo KDIGO 2012. - Xét nghiệm Cystatin C huyết thanh thực hiện trên 2 nhóm. Đo xạ hình thận, ước đoán mức lọc cầu thận (GFR) bằng công thức CKD.EPI trên bệnh nhân ĐTĐ típ 2. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả, cắt ngang. Phân tích các mối tương quan, hồi quy, tính diện tích dưới đường cong ROC cho nồng độ Cystatin C huyết thanh bằng SPSS. Kết quả: -Nồng độ Cystatin C huyết thanh ở bệnh nhân ĐTĐT2 là 1,37±0,87 mg/L cao hơn nhóm chứng 0,84±0,09 mg/L (p < 0,001). -Có mối tương quan thuận giữa GFR ước tính theo công thức CKD.EPI dựa vào Cystatin C huyết thanh với xạ hình thận, r = 0,818; p < 0,001. Có mối tương quan thuận giữa GFR ước tính theo công thức CKD.EPI dựa vào Creatinine-Cystatin C với xạ hình thận, r = 0,820; p < 0,001. - Cystatin C có độ nhạy, độ đặc hiệu, ROC rất cao trong dự đoángiảm GFR < 60ml/phút/1,73m2 theo xạ hình thận (93,94%; 87,5%; ROC 0,936; p<0,001). - Tăng nồng độ Cystatin C là YTNC độc lập dự đoán giảm GFR < 60 ml/phút/1,73m2. Mô hình hồi quy binary logistic: Logistic (GFR < 60 ml/phút/1,73m2) = -7,968 + 3,841 x Cystatin C huyết thanh. Kết luận: Nồng độ Cystatin C huyết thanh ở bệnh nhân ĐTĐT2 cao hơn nhóm chứng. Có mối tương quan thuận giữa GFR ước tính dựa vào Cystatin C với xạ hình thận. Cystatin C có độ nhạy, độ đặc hiệu cao hơn creatinine trong chẩn đoán giảm GFR.Cystatin C là YTNC độc lập dự đoán giảm GFR < 60ml/phút/1,73m2.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.41.12
PDF