Dự báo nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang điểm Frammingham-2011 ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình
PDF

Từ khóa

đái tháo đường týp 2
điểm Framingham-2011
bệnh mạch vành Type 2 diabetes mellitus
the Framingham-2011 score
coronary artery disease

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, Đình T., Phạm, T. L., Nguyễn, T. P. N., Trần, T. T. H., Nguyễn, T. S., & Ngô, V. M. (2023). Dự báo nguy cơ bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang điểm Frammingham-2011 ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (52), 97-104. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.14

Tóm tắt

Mục tiêu: Dự báo nguy cơ mắc bệnh mạch vành trong 10 năm tới theo thang điểm Framingham-2011 và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 270 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Kết quả: Điểm nguy cơ mắc bệnh mạch vành trung bình trong 10 năm tới theo Framingham- 2011 là 13,21 ± 3,68%. Tỷ lệ BN thuộc nhóm có nguy cơ trung bình là 53,0%, nhóm nguy cơ cao là 25,5%, nguy cơ thấp là 21,5%. Điểm nguy cơ mắc bệnh mạch vành trung bình của nam (14,04 ± 3,03%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nữ (12,18 ± 4,15%), (p<0,001). Tỷ lệ nguy cơ mắc BMV ở nhóm nguy cơ cao của nam (30,7%) cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nữ (19,2%), (p<0,01). Điểm Framingham tương quan nghịch với vòng bụng (r = -0,144), tỷ lệ vòng bụng/vòng mông (r = -0,258), nồng độ HDL-C (r = -0,3); tương quan thuận với tuổi (r = 0,7), thời gian phát hiện đái tháo đường (r = 0,46), cholesterol (r = 0,1777), glucose máu (r = 0,301) và HbA1c (r = 0,233). Khi phân tích đabiến nồng độ cholesterol tăng, HDL-C giảm, LDL-C tăng, glucose máu khi đói tăng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành trong 10 năm tới. Kết luận: Ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2, điểm nguy cơ mắc bệnh mạch vành trung bình trong 10 năm tới theo Framingham-2011 là 13,21 ± 3,68%, tỷ lệ bệnh nhân nguy cơ trung bình là 53,0%, nguy cơ cao là 25,5%. Nồng độ cholesterol tăng, HDL-C giảm, LDL-C tăng, glucose máu khi đói tăng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành trong 10 năm tới.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.52.14
PDF