Một số biến đổi về chuyển hóa lipid ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2
PDF

Từ khóa

Lipid disorders
type 2 diabetes Rối loạn lipid
đái tháo đường típ 2

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, K. L. (2022). Một số biến đổi về chuyển hóa lipid ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (51), 54-57. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.6

Tóm tắt

Rối loạn lipid ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 liên quan đến kháng insulin. Kháng insulin làm giảm hiệu quả của enzym LPL dẫn đến giảm ức chế giải phóng acid béo từ mô mỡ sau ăn, tăng dòng acid béo tự do tới gan để sản xuất quá nhiều VLDL gây tăng triglycerid. Thiếu hoạt động của enzym LPL cũng làm giảm thanh thải VLDL, giảm thành phần bề mặt của VLDL, tức là giảm nguyên liệu để tổng hợp HDL. Mặt khác, tăng triglycerid vận chuyển tới HDL, làm tăng dị hóa HDL. Giảm tổng hợp và tăng dị hóa HDL là nguyên nhân của giảm nồng độ HDL. Giảm nồng độ HDL và tăng nồng độ triglycerid là hai đặc điểm chính của rối loạn chuyển hoá lipid ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 Khi kiểm soát glucose máu tốt, các rối loạn lipid có giảm nhưng không trở về bình thường.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.6
PDF