Đánh giá hiệu quả kiểm soát glucose máu sau ăn hai giờ của thuốc Glucobay thông qua chỉ số HbA1c ở bệnh nhân ĐTĐ typ2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.
PDF

Từ khóa

blood glucose control
Glucobay
HbA1C kiểm soát glucose máu
Glucobay
HbA1C

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. T. H. (2021). Đánh giá hiệu quả kiểm soát glucose máu sau ăn hai giờ của thuốc Glucobay thông qua chỉ số HbA1c ở bệnh nhân ĐTĐ typ2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (13), 58-68. Truy vấn từ https://vjde.vn/journal/article/view/160

Tóm tắt

Mục tiêu: đây là một nghiên cứu tiến cứu có so sánh để đánh giá hiệu quả của Glucobay vào 2 giờ sau bữa ăn thông qua HbA1C ở bệnh nhân đái tháo đường típ 2 tại Bệnh Viện Nội tiết và tác dụng không mong muốn của thuốc Glucobay trên bệnh nhân ngoại trú . Phương pháp: Một nghiên cứu tiền cứu so sánh nhóm 111 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 ở Bệnh Viện Nội tiết với nhóm 30 bệnh nhân đái tháo đường típ 2 khác, sử dụng các loại ODA khác_ Theo dõi điều trị của họ trong 16 tuần, đo đường huyết tương lúc đói và HbA1C thường xuyên, tập trung vào giai đoạn đặc biệt trước và sau khi điều trị. Kết quả: Có sự giảm đáng kể của PPG (khi so sánh PPG trung bình trước và sau 16 tuần điều trị) (23% _ 3,84 mmol / L), HbA1C trung bình giảm rõ ở nhóm Glucobay (0,66%) so với nhóm ODA khác người bệnh. Bên cạnh đó, các tác dụng phụ được xác định là đầy bụng, đầy hơi (25,2%), tiêu chảy (10%), đau đầu (7,2%), nhưng không có bệnh nhân nào bị rút khỏi nghiên cứu này do tác dụng phụ.

PDF