Khảo sát độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh
PDF

Từ khóa

Đái tháo đường typ 2
, trung gian dòng chảy (FMD) type 2 diabetes
flow mediated dilatation (FMD)

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hoàng , T. T. N., & Đỗ, T. Q. (2023). Khảo sát độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay trên bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (55). https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.8

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát độ giãn mạch qua trung gian dòng chảy (FMD) động mạch cánh tay và mối liên quan với mức độ nguy cơ tim mạch xơ vữa ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 65 bệnh nhân đái tháo đường typ 2 đến khám ngoại trú và điều trị nội trú tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng nghiên cứu được khai thác tiền sử, khám lâm sàng và làm cận lâm sàng. Kết quả: Đối tượng nghiên cứu có tuổi trung bình 64.7 ± 7.5; nam chiếm tỷ lệ:56.9%; FMD trung bình là 7.85 ± 2.64%, thấp nhất là 2.44%, cao nhất là 12.90%, có 46.2% bệnh nhân đái tháo đường typ 2 bị giảm tỉ lệ FMD. FMD ở những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch rất cao là 6.51 ± 2.04% thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với FMD ở những bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao là 9.08 ± 2.55% (p < 0.05). Tình trạng hút thuốc lá, béo phì, rối loạn lipid, tổn thương thận làm giảm FMD có ý nghĩa thống kê với p< 0.05. Kết luận: Bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh có chỉ số FMD trung bình là 7.85 ± 2.64%, thấp nhất là 2.44%, cao nhất là 12.90%. FMD ở bệnh nhân có nguy cơ tim amchj rất cao thấp hơn so với bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao. Một số yếu tố nguy cơ tim mạch: hút thuốc lá, béo phì, rối loạn lipid, tổn thương thận làm giảm FMD.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.55.8
PDF