Nghiên cứu chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học y dược Huế
pdf

Từ khóa

ĐTĐ típ 2
chất lượng giấc ngủ
PSQI Type 2 diabetes
Type 2 diabetes PSQI

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Tôn, N. N. T., Trần, T. N., & Lê, V. C. (2023). Nghiên cứu chất lượng giấc ngủ và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đại học y dược Huế. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (59), 68-74. https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.9

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đái tháo đường (ĐTĐ) làm gia tăng tỷ lệ tử vong, giảm chất lượng cuộc sống và mang đến gánh nặng kinh tế cho bản thân người bệnh, cho gia đình và cho xã hội. Bên cạnh những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đái tháo đường còn tác động đến chất lượng giấc ngủ. Mục tiêu: Đánh giá chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế và Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 bệnh nhân ĐTĐ típ 2 điều trị ngoại trú tại phòng khám Nội, bệnh viện trường ĐH Y Dược Huế từ tháng 6/2020 đến 2/2021. Hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cũng được sử dụng để thu thập các chỉ số cận lâm sàng. Kết quả: 55,2% bệnh nhân có chất lượng giấc ngủ kém theo thang đo PSQI, điểm số trung bình của toàn bộ đối tượng là 5,64 ± 3,67. Chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến tình trạng kiểm soát HbA 1c không tốt (OR=1,776; 95%CI: 1,149-2,745), và trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống (OR=1,65; 95%CI: 1,051-2,577) với p <0,05 trong mô hình hồi quy đa biến. Kết luận: bệnh nhân ĐTĐ típ 2 có tỷ lệ rối loạn giấc ngủ cao, việc kiểm soát các hành vi lối sống, tuân thủ điều trị có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu khả năng giảm chất lượng giấc ngủ.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2022.59.9
pdf