Chỉ số nhân trắc trên đối tượng Tiền đái đường mới phát hiện ở tỉnh Quảng Bình
pdf

Từ khóa

mỡ
thành phần cơ thể
tiền đái tháo đường
HbA1C
Béo phì adiposity
body composition
prediabetes
HbA1C
obesity

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, V. H., Nguyễn, H. N. M., Nguyễn, H. T., Trần, H. D., & Nguyễn, T. T. M. (2023). Chỉ số nhân trắc trên đối tượng Tiền đái đường mới phát hiện ở tỉnh Quảng Bình. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 161-168. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.18

Tóm tắt

Tiền đái tháo đường (TĐTĐ) là một thuật ngữ mô tả tình trạng một người có mức đường máu tăng cao hơn người bình thường nhưng chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) thực thụ. Trên lâm sàng béo phì được đánh giá qua các chỉ số nhân trắc như BMI, đo vòng bụng (VB), tỷ lệ mỡ cơ thể (MCT) và mỡ nội tạng (MNT). Mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ tiền đái tháo đường mới phát hiện trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; 2. Đánh giá các chỉ số nhân trắc học trên đối tượng tiền đái tháo đường mới phát hiện. Đối tượng nghiên cứu: 1206 đối tượng nghiên cứu từ 20-60 tuổi chưa được phát hiện ĐTĐ /TĐTĐ trước đó đang sinh sống tại tỉnh Quảng Bình. Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang, mô tả. Kết quả: Tỷ lệ tiền đái tháo đường có BMI thừa cân – béo phì (BMI ≥ 23) là 47,6% cao hơn so với nhóm có BMI bình thường. Tỷ lệ hiện mắc TĐTĐ trong quần thể nghiên cứu chung 1206 người, nhóm BMI ≥ 23 cao hơn nhóm BMI < 23 (37,85% so với 24,77 %, p < 0,05). Tỷ lệ TĐTĐ ở nhóm có tỷ lệ MCT cao là 58,5% cao. Có sự tương quan glucose máu đói (Go) và tỷ lệ MCT, (r=0,115 ; p< 0,05). Tương quan giữa HbA1c với vòng bụng ( r=0,101; p < 0,05) và BFP (r=0,116; p < 0,05). Kết luận: Ngoài chỉ số nhân trắc BMI, tỷ lệ mỡ cơ thể (BFP) được xem là yếu tố nguy cơ đến TĐTĐ.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.18
pdf