Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc học và tình hình dinh dưỡng của sinh viên khóa 26 Đại học Duy Tân
PDF

Từ khóa

anthropometric indicators
nutrition
student nhân trắc
dinh dưỡng
sinh viên

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trương, H. N. Q., Lê, N. M. K., Trần, C. A. K., Nguyễn, Q. M. H., Võ, V. T., Trần, T. P., Trần, Đắc D., & Huỳnh, L. T. B. (2022). Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc học và tình hình dinh dưỡng của sinh viên khóa 26 Đại học Duy Tân. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (49), 104-109. https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.14

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Năm 2017 một nghiên cứu của Ian Langtree cho biết chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam từ 20-25 tuổi là 165,7cm và nữ là 155,2cm. Về cân nặng, trong báo cáo của ADBI Institute năm 2013 Việt Nam có 13,1% dân số trong tình trạng béo phì, tăng 125,9% so với năm 1990 và là quốc gia tăng nhiều nhất trong các nước Đông Nam Á. Còn đối với đối tượng sinh viên, nghiên cứu của Lê Bá Tường và Nguyễn Hữu Trí cho thấy tại Trường Đại học Cần Thơ năm 2016, tỉ lệ thừa cân béo phì chiếm 4,51% trong đó 80,6% được đánh giá ở mức độ thừa cân. Tại Đà Nẵng chưa có nhiều các nghiên cứu về các chỉ số chiều cao, cân nặng, thừa cân béo phì nói chung và sức khoẻ sinh viên nói riêng. Mục tiêu: Khảo sát một số chỉ số nhân trắc và tình trạng dinh dưỡng của sinh viên khóa K26 Đại học Duy Tân. Phương pháp: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Chiều cao trung bình của mẫu nghiên cứu là 163,3 ± 8,7 cm, cân nặng trung bình của mẫu nghiên cứu là 54,3 ± 11,3 kg. 90,0% sinh viên trong mẫu nghiên cứu có phân loại thể lực loại I, 60,5% sinh viên có BMI bình thường. Có 6,5% sinh viên thừa cân và 1,4% sinh viên bị béo phì. Sinh viên nam có tỷ lệ thừa cân, béo phì cao hơn sinh viên nữ.

https://doi.org/10.47122/vjde.2021.49.14
PDF