Tỷ lệ và yếu tố liên quan hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (4/2018 – 4/2019)
PDF

Từ khóa

metabolic syndrome
related factors
Kon Tum hội chứng chuyển hóa,
yếu tố liên quan
Kon Tum

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, H. L., Nguyễn, Q. T., & Phan, H. D. (2022). Tỷ lệ và yếu tố liên quan hội chứng chuyển hóa ở bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum (4/2018 – 4/2019). Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (51), 73-80. https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.10

Tóm tắt

Hội chứng chuyển hóa (HCCH) là rối loạn thường gặp và liên quan đến nguy cơ nhiều bệnh mãn tính, tử vong. Mục tiêu: xác định tỷ lệ và yếu tố liên quan HCCH ở bệnh nhân (BN) đến khám tại bệnh viện đa khoa Kon Tum (2018 – 2019). Phương pháp: chẩn đoán HCCH theo đồng thuận IDF/AHA (2009). Kết quả: 1039 BN tuổi trung bình 53,26 ± 16,55 tuổi, nam chiếm tỷ lệ chủ yếu (68,91%), người Kinh chiếm 53,99%, còn lại là dân tộc thiểu số. Tỷ lệ mắc các thành phần hội chứng chuyển hóa là tăng triglyceride (68,05%), tăng glucose máu (38,69%), tăng huyết áp (36,19%), tăng vòng bụng (29,64%), giảm high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) (23,77%). Tỷ lệ mắc hội chứng chuyển hóa 21,75% và có xu hướng tăng theo nhóm tuổi. Nữ (OR =11,996 (6,806- 21,145), p < 0,001), hút thuốc lá (OR=6,493 (3,826 - 11,019), p< 0,001) và uống rượu (OR= 4,205 (2,732 - 6,472), p< 0,001) có liên quan tới HCCH. Trình độ học vấn, dân tộc, nơi ở, tình trạng độc thân hay có gia đình, nghề nghiệp, các thói quen ăn mặn, ăn nhiều mỡ, ít hoạt động thể lực không liên quan tới tăng nguy cơ mắc HCCH.

https://doi.org/10.47122/vjde.2022.51.10
PDF