Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018
PDF

Từ khóa

glucose tolerance disorders
children rối loạn glucose máu
trẻ em

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, H. D., Hoàng, V. M., Đoàn, T. V., Nguyễn, Q. C., Hồ, K. H., Nguyễn, T. H., Phạm, X. T., & Nguyễn, Đức T. (2021). Điều tra tỷ lệ rối loạn glucose máu và các yếu tố nguy cơ đái tháo đường típ 2 ở trẻ em lứa tuổi 11-14 toàn quốc năm 2018. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (42), 72-79. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.10

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, bao gồm 03 khu vực địa lý tự nhiên: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam, số liệu được thu thập tại 90 trường Trung học cơ sở trên toàn quốc, với 2880 học sinh lứa tuổi 11-14 tuổi. Kết quả nghiên cứu như sau: Tỷ lệ rối loạn glucose máu ở trẻ em là 6,2%, tỷ lệ mắc đái tháo đường trẻ em toàn quốc là 1,04‰. Tỷ lệ thừa cân, béo phì là 27,8%; trong đó tỷ lệ thừa cân: 17,9%, tỷ lệ béo phì: 9,9%. Tỷ lệ rối loạn glucose máu, béo phì cao ở lứa tuổi 11, 12 tuổi, thấp nhất ở lứa tuổi 14 tuổi. Trẻ béo phì nguy cơ mắc rối loạn glucose máu cao gấp 1,86 lần so với trẻ không bị béo phì. 85,9% trẻ chơi thể thao <60 phút/ngày; 54% trẻ chơi game hàng ngày, trong đó 34,7% chơi game ≥ 1 giờ/ngày; 68,8% trẻ xem tivi, điện thoại ≥ 1 giờ/ngày.

https://doi.org/10.47122/vjde.2020.42.10
PDF