Mối liên quan giữa tuyến giáp - đái tháo đường típ 2
pdf

Từ khóa

Thyroid
Diabetes mellitus tuyến giáp
đái tháo đường típ 2

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, Đức H., & Trần, T. N. (2023). Mối liên quan giữa tuyến giáp - đái tháo đường típ 2. Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology, (61), 53-61. https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.5

Tóm tắt

Đái tháo đường (ĐTĐ) và bệnh tuyến giáp là do rối loạn chức năng nội tiết gây ra và cả hai đã được chứng minh là có tác động lẫn nhau. Sự thay đổi nồng độ hormone tuyến giáp, ngay cả trong phạm vi bình thường, có thể khởi phát bệnh ĐTĐ týp 2 (T2DM), đặc biệt ở những người mắc bệnh tiền ĐTĐ. Tuy nhiên, bằng chứng vẫn còn trái ngược. Mục đích của tổng quan này là để hiểu mối quan hệ bệnh lý giữa các rối loạn liên quan đến tuyến giáp và T2DM. T2DM trong rối loạn chức năng tuyến giáp được cho là do thay đổi biểu hiện gen của một nhóm gen, cũng như những bất thường về sinh lý dẫn đến giảm hấp thu glucose, tăng hấp thu glucose nội tạng, thải bỏ ở cơ, tăng sản xuất glucose ở gan. Ngoài ra, cả cường giáp và suy giáp đều có thể gây kháng insulin. Kháng insulin có thể phát triển trong bệnh suy giáp cận lâm sàng do giảm tốc độ vận chuyển glucose do insulin kích thích gây ra bởi sự chuyển vị của gen vận chuyển glucose loại 2 (GLUT 2). Mặt khác, các biến thể tên lửa mới trong (Thr92Ala) có thể gây ra tình trạng kháng insulin. Ngoài ra, tình trạng kháng insulin và tăng insulin máu do bệnh ĐTĐ có thể dẫn đến đỉnh điểm là sự biến đổi bướu cổ của tuyến giáp. Các bệnh liên quan đến tuyến giáp và T2DM có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. T2DM có thể trầm trọng hơn do rối loạn tuyến giáp và bệnh ĐTĐ có thể làm trầm trọng thêm rối loạn chức năng tuyến giáp. Kháng insulin đã được phát hiện đóng một vai trò quan trọng trong cả T2DM và rối loạn chức năng tuyến giáp. Do đó, nếu không phát hiện giảm nồng độ hormone tuyến giáp ở bệnh nhân ĐTĐ và tình trạng kháng insulin hoặc cả 2 có thể dẫn đến điều trị bệnh nhân kém hiệu quả.

https://doi.org/10.47122/VJDE.2023.61.5
pdf