Vietnam Journal of Diabetes and Endocrinology

Tạp chí Nội tiết- Đái tháo đường Việt Nam đã được ra đời theo quyết định số 1740/GP-BTTT ngày 18 tháng 11 năm 2010, do Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Đỗ Quý Doãn ký. Tạp chí được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học- Công nghệ cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859 – 4727  theo Quyết định số 18/TTKHCN – ISSN, do Cục trưởng Tạ Bá Hưng ký ngày 11/4/2012. Tạp chí đã được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình: 0- 0,5.

Tạp chí là nơi đăng tải tất cả các thông tin, hoạt động khoa học cập nhật của chuyên ngành Nội tiết, ĐTĐ, Rối loạn chuyển hóa trong cả nước và thế giới.

Hàng năm, Tạp chí xuất bản 06- 08 số, trong đó có 01- 02 số bằng tiếng Anh đạt chất lượng và có uy tín trên toàn quốc. Các bài báo có đầy đủ phản biện theo đúng qui định của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y.

Tạp chí cũng được công bố online tất cả các số tại địa chỉ: http://vjde.vn/

Số 48 (2021)

Nghiên cứu

Prevalence of constipation in elderly diabetic patients.
Nguyen Ngoc Tam , Ngo Quynh Anh; Nguyen Trung Anh
6-9
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.1
PDF (English)
Associated factors with constipation in elderly diabetic patients
Nguyen Trung Anh; Nguyen Ngoc Tam , Vu Thi Thanh Huyen
10-13
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.2
PDF (English)
Cardiovascular risk factors in type 2 diabetic outpatient according to the recommendations of ESC-EASD 2019
Huynh Le Thai Bao
14-21
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.3
PDF (English)
Complications and its association with sleep quality in the elderly diabetic patients.
Nguyen Trung Anh; Nguyen Thi Thu Huong
22-26
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.4
PDF (English)
Health-related quality of life in elderly patients with diabetes at Ha Dong traditional medicine hospital.
Nguyen Trung Anh; Nguyen Thi Thu Huong
27-31
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.5
PDF (English)
The current situation of iodised salt use and the effects of iodine deficiency on high risk populations in Vinh Phuc province in 2017
Ha Minh Nguyet, Nguyen Thanh Hai; Nguyen Hoai Le
34-41
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.6
PDF (English)
Clinical, subclinical characteristics of thyroid cancer patients were treated by endoscopic surgery
Phan Hoang Hiep; Tran Ngoc Luong
42-48
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.7
PDF (English)
Association between sarcopenia and renal function in patients with chronic kidney disease
Nguyen Trung Anh; Nguyen Xuan Thanh, Nguyen Minh Hong, Vu Thi Thanh Huyen
50-54
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.8
PDF (English)
Prevalence and characteristics of dyslipidemia in patients with acute coronary syndrome
Huynh Le Thai Bao
55-60
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.9
PDF
Relationship between levels of lipid and sleep quality in the elderly diabetic patients at National geriatric hospital
Nguyen Trung Anh; Nguyen Thi Kim Chi, Nguyen Thi Thu Huong
69-74
https://doi.org/10.47122/vjde.2021.48.11
PDF (English)

Tổng quan

COVID-19: Issues related to diabetes mellitus in adults
Deborah J Wexler, Irl B Hirsch, Jean E Mulder
75-84
PDF (English)
Xem tất cả các số